Dayanıqlı inkişaf naminə qlobal əməkdaşlığı canlandırmaq və gücləndirmək.
Göstərici 17.7.1 Ekoloji təhlükəsiz texnologiyaların işlənib hazırlanması, ötürülməsi, yayılması və mənimsənilməsinin təşviqi üçün inkişaf etməkdə olan ölkələrin maliyyələşdirilməsinin ümumi məbləği  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

17.7.1 Ekoloji təhlükəsiz texnologiyaların işlənib hazırlanması, ötürülməsi, yayılması və mənimsənilməsinin təşviqi üçün inkişaf etməkdə olan ölkələrin maliyyələşdirilməsinin ümumi məbləği

Aid olduğu hədəf
17.7. Qarşılıqlı şəkildə razılaşdırılmaqla, əlverişli şərtlər, o cümlədən güzəştli və imtiyazlı şərtlər altında inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ekoloji baxımdan sağlam texnologiyaların inkişaf etdirilməsini, ötürülməsini, yayılmasını və genişləndirilməsini təşviq etmək
Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar) UNEP-CTCN
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid