Aclığa son qoymaq, ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək, qidalanmanı yaxşılaşdırmaq və kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafına dəstək vermək
Göstərici 2.3.2 Ərzaq məhsulları istehsal edən kiçik istehsalçıların orta gəliri, cins və yerli xalqlara mənsubluq statusu üzrə bölgüdə  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
2.3.2 Ərzaq məhsulları istehsal edən kiçik istehsalçıların orta gəliri, cins və yerli xalqlara mənsubluq statusu  üzrə bölgüdə
Aid olduğu hədəf

2.3. 2030-cu ilədək, kənd təsərrüfatında məhsuldarlığı və başqa yollarla yanaşı torpağa, digər istehsal resurslarına və yatırımlara, biliklərə, maliyyə xidmətlərinə, bazarlara və əlavə dəyər və kənd təsərrüfatı ilə bağlı olmayan məşğulluq üçün imkanlara təhlükəsiz və bərabər çıxışla kiçik ərzaq istehsalçılarının, xüsusilə də qadınların, yerli xalqların, ailə kənd təsərrüfatlarının, fermer-maldarların və balıqçıların gəlirlərini ikiqat artırmaq

Aid oldğu səviyyə II səviyyə
Himayədar qurum(lar) FAO
Qlobal metaməlumta keçid https://unstats.un.org/sdgs/tierIII-indicators/files/Tier3-02-03-02.pdf
E-stolüstü kitaba keçid