Dayanıqlı inkişaf naminə qlobal əməkdaşlığı canlandırmaq və gücləndirmək.
Göstərici 17.10.1 Tariflərin orta çəkili dünya səviyyəsi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
17.10.1 Tariflərin orta çəkili dünya səviyyəsi
Aid olduğu hədəf

17.10. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində, onun Doha İnkişaf Gündəliyi altında sazişlər bağlamaqla ümumi, qaydalara əsaslanan, açıq, ayrı-seçkiliyə yol verilməyən və bərabər çoxtərəfli ticarət sistemini təşviq etmək

Aid oldğu səviyyə
I səviyyə
Himayədar qurum(lar)
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid