Dayanıqlı inkişaf naminə qlobal əməkdaşlığı canlandırmaq və gücləndirmək.
Göstərici 17.12.1 İnkişaf etməkdə olan ölkələrə, ən az inkişaf etmiş ölkələrə və kiçik adalarda yerləşən inkişaf etməkdə olan dövlətlərə tətbiq olunan tariflərin orta çəkili səviyyəsi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

17.12.1  İnkişaf etməkdə olan ölkələrə, ən  az  inkişaf etmiş ölkələrə və kiçik adalarda yerləşən inkişaf etməkdə olan dövlətlərə tətbiq olunan tariflərin orta çəkili səviyyəsi

Aid olduğu hədəf

17.12. Digər vasitələrlə yanaşı, ən zəif inkişaf etmiş ölkələrdən idxallara tətbiq edilə bilən güzəştli mənbə qaydalarının şəffaf və sadə olmasını təmin etməklə, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının qərarlarına uyğun olaraq, bütün ən zəif inkişaf etmiş ölkələr üçün davamlı əsaslarla bazara rüsumdan və kvotadan azad çıxış imkanının tətbiqini vaxtında reallaşdırmaq və bazarlara çıxış imkanına şərait yaratma işinə kömək etmək

Aid oldğu səviyyə
I səviyyə
Himayədar qurum(lar) WTOITCUNCTAD
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid