Dayanıqlı inkişaf naminə qlobal əməkdaşlığı canlandırmaq və gücləndirmək.
Göstərici 17.14.1 Dayanıqlı inkişaf sahəsində əlaqələndirilmiş siyasətin gücləndirilməsi üçün mexanizmlərin mövcudluğu


Statistik məlumatlara baxmaq üçün aşağıdakı göstərici (lər) və il (lər) seçilməlidir.
  
   17.14.1 Dayanıqlı inkişaf sahəsində əlaqələndirilmiş siyasətin gücləndirilməsi üçün mexanizmlərin mövcudluğu
Hamısını seç Hamısını təmizlə

İllər

Hamısını seç Hamısını təmizlə

Mənbə: https://unstats.un.org/sdgs/dataportal/database


  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

17.14.1 Dayanıqlı inkişaf sahəsində əlaqələndirilmiş siyasətin gücləndirilməsi üçün mexanizmləri mövcud olan ölkələrin sayı

Aid olduğu hədəf
17.14. Dayanıqlı inkişaf üçün siyasətlərin uyğunluğunu artırmaq
Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar) UNEP 
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid