Dayanıqlı inkişaf naminə qlobal əməkdaşlığı canlandırmaq və gücləndirmək.
Göstərici 17.15.1 İnkişaf üçün əməkdaşlığın iştirakçıları tərəfindən ölkələrin əldə etdiyi nəticələrdən və planlaşdırma alətlərindən istifadə səviyyəsi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
17.15.1 İnkişaf üçün əməkdaşlığın iştirakçıları tərəfindən ölkələrin əldə etdiyi nəticələrdən və planlaşdırma alətlərindən istifadə səviyyəsi
Aid olduğu hədəf
17.15. Hər bir ölkənin siyasət məkanına və yoxsulluğun aradan qaldırılması və dayanıqlı inkişaf üzrə siyasətlər müəyyənləşdirmə və həyata keçirmə işinə hörmətlə yanaşmaq
Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar) OECD,UNDP
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Indicator+17.15.1