Dayanıqlı inkişaf naminə qlobal əməkdaşlığı canlandırmaq və gücləndirmək.
Göstərici 17.16.1 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olunmasına dəstək verən çoxlu maraqlı tərəflərin daxil olduğu inkişafın səmərəliyinə nəzarət mexanizmləri vasitəsi ilə hesabat verən ölkələrin sayı  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
17.16.1 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olunmasına dəstək verən çoxlu maraqlı tərəflərin daxil olduğu inkişafın səmərəliyinə nəzarət mexanizmləri vasitəsi ilə hesabat verən ölkələrin sayı
Aid olduğu hədəf

17.16. Bütün ölkələrdə, xüsusən də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olmağa dəstək göstərmək üçün bilik, təcrübə, texnologiya və maliyyə vəsaitlərini səfərbər edən və bölüşən çoxtərəfli tərəfdaşlıqların köməyi ilə, Dayanıqlı İnkişaf naminə Qlobal Tərəfdaşlığı artırmaq

Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar) OECD,UNDP
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Indicator+17.16.1