Dayanıqlı inkişaf naminə qlobal əməkdaşlığı canlandırmaq və gücləndirmək.
Göstərici 17.17.1 İnfrastrukturun inkişafı üçün dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığına ayrılan vəsaitin ABŞ dolları ilə məbləği  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
17.17.1 İnfrastrukturun inkişafı üçün dövlət-özəl sektor  tərəfdaşlığına ayrılan vəsaitin ABŞ dolları ilə məbləği
Aid olduğu hədəf

17.17. Təcrübə və tərəfdaşlıqları maliyyələşdirmə strategiyaları üzərində qurulmaqla, effektiv dövlət, dövlət–özəl sektor və vətəndaş cəmiyyəti tərəfdaşlıqlarını həvəsləndirmək və təşviq etmək

Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar) Dünya Bankı
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid