Dayanıqlı inkişaf naminə qlobal əməkdaşlığı canlandırmaq və gücləndirmək.
Göstərici 17.18.1 Dayanıqılı İnkişaf Məqsədinin monitornqi üçün statistik potensialın göstəricisi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

17.18.1 Dayanıqılı İnkişaf Məqsədinin monitornqi üçün statistik potensialın göstəricisi

Aid olduğu hədəf
17.18. 2020-ci ilədək, gəlir, gender, yaş, irq, etnik mənsubiyyət, köçkün statusu, əlillik, coğrafi yerləşmə və milli şəraitə uyğun olaraq digər səciyyəvi xüsusiyyətlərə görə təfsilatlandırılmış yüksək keyfiyyətli, vaxtlı-vaxtında verilən və etibarlı məlumatların mövcudluğunu əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq üçün inkişaf etməkdə olan ölkələrə, o cümlədən ən zəif inkişaf etmiş ölkələrə və kiçik adalarda yerləşən ölkələrə potensialın inkişaf etdirilməsində dəstəyi artırmaq
Aid oldğu səviyyə
II səviyyə
Himayədar qurum(lar)
Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid