Aclığa son qoymaq, ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək, qidalanmanı yaxşılaşdırmaq və kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafına dəstək vermək
Göstərici 2.4.1 Məhsuldar və dayanıqlı kənd təsərrüfatında istifadə edilən kənd təsərrüfatı torpaqlarının xüsusi çəkisi



  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
2.4.1 Məhsuldar və dayanıqlı kənd təsərrüfatında istifadə edilən kənd təsərrüfatı torpaqlarının xüsusi çəkisi
Aid olduğu hədəf
2.4. 2030-cu ilədək, dayanıqlı ərzaq istehsalı sistemlərini təmin etmək və məhsuldarlığı və istehsalı artıran, ekosistemlərin saxlanmasına kömək edən, iqlim dəyişikliyinə, kəskin hava şəraitinə, quraqlığa, daşqınlara və digər təbii fəlakətlərə uyğunlaşma üçün potensialı gücləndirən, habelə yerin və torpağın keyfiyyətini tədricən artıran dayanıqlı kənd təsərrüfatı təcrübələrini tətbiq etmək
Aid oldğu səviyyə II səviyyə
Himayədar qurum(lar) FAO
Qlobal metaməlumta keçid https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-02-04-01.pdf
E-stolüstü kitaba keçid