Aclığa son qoymaq, ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək, qidalanmanı yaxşılaşdırmaq və kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafına dəstək vermək
Göstərici 2.2.3 15-49 yaşda olan qadınlar arasında anemiyanın yayılma səviyyəsi, hamiləlik vəziyyətinə görə, faizlə  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici 2.2.3 15-49 yaşda olan qadınlar arasında anemiyanın yayılma səviyyəsi, hamiləlik vəziyyətinə görə, faizlə
Aid olduğu hədəf 2.2. 2030-cu ilədək, bütün pis qidalanma hallarına son qoymaq, o cümlədən, 2025-ci ilədək, 5 yaşadək olan uşaqlarda inkişafdan qalma (bəstəboyluq) və arıqlıq halları ilə bağlı beynəlxalq səviyyədə razılaşdırılmış hədəflərə çatmaq və yeniyetmə qızların, hamilə və ya uşağına süd verən qadınların və yaşlı insanların qidalanma ilə bağlı ehtiyaclarını təmin etmək
Aid oldğu səviyyə I səviyyə
Himayədar qurum(lar) WHO
Qlobal metaməlumta keçid https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-02-02-03.
E-stolüstü kitaba keçid