Yaşından asılı olmayaraq hamının sağlam yaşayış tərzini təmin etmək və rifah halını yaxşılaşdırmaq
Göstərici 3.d.2 Seçilmiş antimikrobiyal dərmanlara davamlı orqanizmlər səbəbindən qan dövranı infeksiyası faizi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici 3.d.2 Seçilmiş antimikrobiyal dərmanlara davamlı orqanizmlər səbəbindən qan dövranı infeksiyası faizi
Aid olduğu hədəf 3.d. Bütün ölkələrin, xüsusən də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə erkən xəbərdarlıq, riskin azaldılması və milli və qlobal səhiyyə risklərinin idarə olunması üçün potensialı gücləndirmək
Aid oldğu səviyyə II səviyyə
Himayədar qurum(lar) WHO
Qlobal metaməlumta keçid https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-0D-02.pdf
E-stolüstü kitaba keçid