Hamı üçün inklüziv və bərabər keyfiyyətli təhsili təmin etmək və ömür boyu təhsil almaq imkanlarını dəstəkləmək
Göstərici 4.1.2 İbtidai, ümumi və tam orta təhsiliin son sinfini bitirmiş şəxslərin xüsusi çəkisi  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici 4.1.2 İbtidai, ümumi və tam orta təhsiliin son sinfini bitirmiş şəxslərin xüsusi çəkisi
Aid olduğu hədəf 4.1. 2030-cu ilədək, bütün qızların və oğlanların, uyğun və effektiv təlim nəticələrinə aparmaqla, azad, bərabər və keyfiyyətli ibtidai və orta təhsili bitirmələrini təmin etmək
Aid oldğu səviyyə I səviyyə
Himayədar qurum(lar) UNESCO-UIS
Qlobal metaməlumta keçid https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-01-02.pdf
E-stolüstü kitaba keçid