Ölkədaxili və ölkələrarası bərabərsizliyi azaltmaq
Göstərici 10.4.2 Fiskal siyasətin yenidən bölüşdürücü təsiri  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici 10.4.2 Fiskal siyasətin yenidən bölüşdürücü təsiri
Aid olduğu hədəf 10.4. Siyasətlər, xüsusən də maliyyə, məvacib və sosial müdafiə ilə bağlı siyasətlər qəbul etmək və tədricən daha geniş şəkildə bərabərliyə nail olmaq
Aid oldğu səviyyə II səviyyə
Himayədar qurum(lar) Dünya Bankı
Qlobal metaməlumta keçid https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-04-02.pdf
E-stolüstü kitaba keçid