Ölkədaxili və ölkələrarası bərabərsizliyi azaltmaq
Göstərici 10.7.3 Beynəlxalq bir bölgəyə köçmə zamanı ölən və ya itkin düşənlərin sayı  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici
10.7.3 Beynəlxalq bir bölgəyə köçmə zamanı ölən və ya itkin düşənlərin sayı
Aid olduğu hədəf 10.7 Başqa vasitələrlə yanaşı, planlaşdırılmış və düzgün idarə olunan miqrasiya siyasətlərini həyata keçirməklə qaydalara uyğun, təhlükəsiz, qanuni və məsuliyyətli miqrasiyaya və insanların hərəkətinə şərait yaratmaq
Aid oldğu səviyyə I səviyyə
Himayədar qurum(lar) IOM
Qlobal metaməlumta keçid https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-07-03.pdf
E-stolüstü kitaba keçid