Ölkədaxili və ölkələrarası bərabərsizliyi azaltmaq
Göstərici 10.7.4 Qaçqın olan əhalinin xüsusi çəkisi, mənşə ölkəsi üzrə bölgüdə  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici 10.7.4 Qaçqın olan əhalinin xüsusi çəkisi, mənşə ölkəsi üzrə bölgüdə
Aid olduğu hədəf 10.7 Başqa vasitələrlə yanaşı, planlaşdırılmış və düzgün idarə olunan miqrasiya siyasətlərini həyata keçirməklə qaydalara uyğun, təhlükəsiz, qanuni və məsuliyyətli miqrasiyaya və insanların hərəkətinə şərait yaratmaq
Aid oldğu səviyyə I səviyyə
Himayədar qurum(lar) UNHCR
Qlobal metaməlumta keçid https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-07-04.pdf
E-stolüstü kitaba keçid