Cəmi 248 Göstərici

121 Məlumat mövcuddur 48.8%

45 Məlumat toplanması planlaşdırılır 18.1%

82 Məlumat mövcud deyil 33.1%

Məqsədlər üzrə cari vəziyyət

Yoxsulluğa son 13 Göstərici

5 Məlumat mövcuddur 38.5%

5 Məlumat toplanması planlaşdırılır 38.5%

3 Məlumat mövcud deyil 23.0%


Aclığa son 14 Göstərici

5 Məlumat mövcuddur 35.7%

4 Məlumat toplanması planlaşdırılır 28.6%

5 Məlumat mövcud deyil 35.7%


Yaxşı sağlamlıq və rifah 28 Göstərici

19 Məlumat mövcuddur 67.9%

4 Məlumat toplanması planlaşdırılır 14.3%

5 Məlumat mövcud deyil 17.8%


Keyfiyyətli təhsil 12 Göstərici

8 Məlumat mövcuddur 66.7%

3 Məlumat toplanması planlaşdırılır 25.0%

1 Məlumat mövcud deyil 8.3%


Gender bərabərliyi 14 Göstərici

8 Məlumat mövcuddur 57.1%

4 Məlumat toplanması planlaşdırılır 28.6%

2 Məlumat mövcud deyil 14.3%


Təmiz su və sanitariya 11 Göstərici

7 Məlumat mövcuddur 63.6%

3 Məlumat toplanması planlaşdırılır 27.3%

1 Məlumat mövcud deyil 9.1%


Bahalı olmayan və təmiz enerji 6 Göstərici

4 Məlumat mövcuddur 66.7%

1 Məlumat toplanması planlaşdırılır 16.7%

1 Məlumat mövcud deyil 16.6%


Layiqli əmək və iqtisadi artım 16 Göstərici

9 Məlumat mövcuddur 56.3%

5 Məlumat toplanması planlaşdırılır 31.3%

2 Məlumat mövcud deyil 12.4%


Sənayeləşmə, innovasiyalar və infrastruktur 12 Göstərici

9 Məlumat mövcuddur 75.0%

1 Məlumat toplanması planlaşdırılır 8.3%

2 Məlumat mövcud deyil 16.7%


Ölkədaxili və ölkələrarası bərabərsizliyin azaldılması 14 Göstərici

4 Məlumat mövcuddur 28.6%

2 Məlumat toplanması planlaşdırılır 14.3%

8 Məlumat mövcud deyil 57.1%


Dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məntəqələri 15 Göstərici

5 Məlumat mövcuddur 33.3%

4 Məlumat toplanması planlaşdırılır 26.7%

6 Məlumat mövcud deyil 40.0%


Məsuliyyətli istehlak və istehsal 13 Göstərici

4 Məlumat mövcuddur 30.8%

2 Məlumat toplanması planlaşdırılır 15.4%

7 Məlumat mövcud deyil 53.8%


İqlim dəyişikliklərinə qarşı mübarizə 8 Göstərici

3 Məlumat mövcuddur 37.5%

2 Məlumat toplanması planlaşdırılır 25.0%

3 Məlumat mövcud deyil 37.5%


Dəniz ekosistemlərinin qorunması 10 Göstərici

2 Məlumat mövcuddur 20.0%

0 0.0%

8 Məlumat mövcud deyil 80.0%


Torpaq ekosistemlərinin qorunması 14 Göstərici

5 Məlumat mövcuddur 35.7%

0 0.0%

9 Məlumat mövcud deyil 64.3%


Sülh, ədalət və səmərəli institutlar 24 Göstərici

10 Məlumat mövcuddur 41.7%

5 Məlumat toplanması planlaşdırılır 20.8%

9 Məlumat mövcud deyil 37.5%


Dayanıqlı inkişaf üçün tərəfdaşlıq 24 Göstərici

14 Məlumat mövcuddur 58.3%

0 0.0%

10 Məlumat mövcud deyil 41.7%