Cəmi 169 Hədəf

88 Prioritetdir 52.1%

81 Prioritet deyil 47.9%

Məqsədlər üzrə cari vəziyyət

Yoxsulluğa son 7 Hədəf

4 Prioritetdir 57.1%

3 Prioritet deyil 42.9%


Aclığa son 8 Hədəf

6 Prioritetdir 75.0%

2 Prioritet deyil 25.0%


Yaxşı sağlamlıq və rifah 13 Hədəf

9 Prioritetdir 69.2%

4 Prioritet deyil 30.8%


Keyfiyyətli təhsil 10 Hədəf

9 Prioritetdir 90.0%

1 Prioritet deyil 10.0%


Gender bərabərliyi 9 Hədəf

9 Prioritetdir 100.0%

0 Prioritet deyil 0.0%


Təmiz su və sanitariya 8 Hədəf

6 Prioritetdir 75.0%

2 Prioritet deyil 25.0%


Bahalı olmayan və təmiz enerji 5 Hədəf

3 Prioritetdir 60.0%

2 Prioritet deyil 40.0%


Layiqli əmək və iqtisadi artım 12 Hədəf

8 Prioritetdir 66.7%

4 Prioritet deyil 33.3%


Sənayeləşmə, innovasiyalar və infrastruktur 8 Hədəf

6 Prioritetdir 75.0%

2 Prioritet deyil 25.0%


Ölkədaxili və ölkələrarası bərabərsizliyin azaldılması 10 Hədəf

5 Prioritetdir 50.0%

5 Prioritet deyil 50.0%


Dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məntəqələri 10 Hədəf

4 Prioritetdir 40.0%

6 Prioritet deyil 60.0%


Məsuliyyətli istehlak və istehsal 11 Hədəf

2 Prioritetdir 18.2%

9 Prioritet deyil 81.8%


İqlim dəyişikliklərinə qarşı mübarizə 5 Hədəf

1 Prioritetdir 20.0%

4 Prioritet deyil 80.0%


Dəniz ekosistemlərinin qorunması 10 Hədəf

2 Prioritetdir 20.0%

8 Prioritet deyil 80.0%


Torpaq ekosistemlərinin qorunması 12 Hədəf

3 Prioritetdir 25.0%

9 Prioritet deyil 75.0%


Sülh, ədalət və səmərəli institutlar 12 Hədəf

6 Prioritetdir 50.0%

6 Prioritet deyil 50.0%


Dayanıqlı inkişaf üçün tərəfdaşlıq 19 Hədəf

5 Prioritetdir 26.3%

14 Prioritet deyil 73.7%