Statistik məlumat bazası

Məqsədlər


DİM göstəriciləri üzrə statistik məlumatları əldə etmək üçün müvafiq məqsəd, məqsədə aid gösdəricilər və illər seçilməlidir. İstifadə olunan xüsusi işarələr  müxtəlif statistik mənaları ifadə edir:

Xüsusi işarələr:

"-" hadisə baş verməmişdir;

"..." məlumat mövcud deyildir;

"0,0" məlumat istifadə olunan vahiddən olduqca kiçikdir;

"x" məlumatın müqayisə edilməsi mümkün deyildir.